Podeu conèixer els continguts i acords de l’Assemblea del CNIAC aquí